Over Taalgebruik

Over Taalgebruik

Of het een houtbewerker lukt om een beeld - dat hij voor ogen heeft - in hout te maken, hangt af van diverse factoren. De kwaliteiten van het hout, de gereedschappen waarover hij beschikt, de wijze waarop hij deze hanteert, maar ook zijn geestelijke gesteldheid en ervaring. Filosoferen is evengoed een vorm van bewerken, is vormgeving. Filosofische gespreksvoering is een gezamenlijke vormgevingspraktijk, en de taal is het gereedschap waarmee we samenwerken. Een begin maken, in gesprek raken, tot spreken komen en zichtbaar zien worden wat was, wat is en wat wordt. Tom Maassen heeft veel ervaring in het voeren van filosofische gesprekken, zowel met "burgers" als met professionals (m.n. medisch personeel).