Dat taal een wezenlijke rol speelt in ons leven, wordt doorgaans niet snel ontkend. Als vermogen, maar ook als begrenzing. Zonder taal is het lastig communiceren, met taal soms ook. We zijn voor een belangrijk deel op taal aangewezen om onze gedachten, onze binnenwerelden aan elkaar kenbaar te maken, om kennis te vergaren en schoonheid, pijn, troost tot uitdrukking te brengen. Maar wat is taal eigenlijk? Waar taal misschien wel het meest op lijkt, is licht. In elk geval qua eigenschappen als tastbaarheid, telbaarheid, projectorisch vermogen, snelheid en variërend effect! In het alledaagse leven verlicht het soms al genoeg om bepaalde dingen gewoonweg eens te benoemen. Maar bij existentiële worstelingen over doel, zin en eindigheid, bij morele dilemma's en levensvragen over God, de wereld en de ziel, is zo'n taal vaak niet voorhanden. - Of niet helder, waardoor het gebruik en dus de betekenis hooguit diffuus kunnen zijn. En soms is een beetje meer helder licht nu juist wat we nodig hebben in dit leven.