"Het aangaan en voeren van een gesprek is voor mij een zeer dierbaar middel om me tot het leven te verhouden: samen op zoek naar de juiste woorden, naar passende vragen, naar verbreding en naar verdiepend besef van de voorliggende kwestie; de ander daarin aanvullen en in dat proces misschien zelfs verder helpen. Zodra iedereen van goede wil is en bereid, is er heel veel mogelijk. Het gesproken woord - dat al zoekende en tastende, in dialoog, iets van waarheid probeert uit te zeggen - heeft magie in zich." TM

over tom maassen